جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۹ - Friday 15 January 2021

پایگاه اطلاع رسانی صدای خرامه با مجوز شماره ۲۸۰۲۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نام جلال ایزدی فعالیت خود را از ۲۳ اسفند سال ۱۳۹۱ آغاز کرده است.

http://sedaykherameh.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-28024-93.jpg

پروانه فعالیت پایگاه اطلاع رسانی صدای خرامه – شماره مجوز ۲۸۰۲۴-۹۳

http://sedaykherameh.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3.jpg

دوره آموزشی ارتباط جمعی – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس

http://sedaykherameh.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg

دوره آموزشی خبرنگاری و خبرنویسی – باشگاه خبرنگاران جوان

http://sedaykherameh.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC.jpg

دوره آموزشی روزنامه نگاری نوین – مرکز فضای مجازی بسیج

 

 


تبليغات تبليغات تبليغات تبليغات