سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷  , Tue 24 Apr 2018

از سلطان شهر تا خرامه در روز قدس + تصاویر

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 1059

از سلطان شهر تا خرامه در روز قدس + تصاویر

تاریخ انتشار۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۳۵:۱۱

مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس، صبح امروز از شهرداری سلطان شهر آغاز شد و تا حسینیه سیدالشهدا (ع) این شهر ادامه یافت؛ پس از آن، مراسم راهپیمایی شهر خرامه نیز تا محل برگزاری نماز جمعه ادامه یافت.

http://sedaykherameh.ir/files/images/93/mordad%2093/3%20ghods%20soltanshahr/3%20mordad%20ghodsSoltanshahr%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/mordad%2093/3%20ghods%20soltanshahr/3%20mordad%20ghodsSoltanshahr%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/mordad%2093/3%20ghods%20soltanshahr/3%20mordad%20ghodsSoltanshahr%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/mordad%2093/3%20ghods%20soltanshahr/3%20mordad%20ghodsSoltanshahr%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/mordad%2093/3%20ghods%20soltanshahr/3%20mordad%20ghodsSoltanshahr%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/mordad%2093/3%20ghods%20soltanshahr/3%20mordad%20ghodsSoltanshahr%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/mordad%2093/3%20ghods%20soltanshahr/3%20mordad%20ghodsSoltanshahr%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/mordad%2093/3%20ghods%20soltanshahr/3%20mordad%20ghodsSoltanshahr%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/mordad%2093/3%20ghods%20soltanshahr/3%20mordad%20ghodsSoltanshahr%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/mordad%2093/3%20ghods%20soltanshahr/3%20mordad%20ghodsSoltanshahrr%2010.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/mordad%2093/3%20ghods%20soltanshahr/3%20mordad%20ghodsSoltanshahrr%2011.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/mordad%2093/3%20ghods%20soltanshahr/3%20mordad%20ghodsSoltanshahrr%2012.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/mordad%2093/3%20ghods%20soltanshahr/3%20mordad%20ghodsSoltanshahrr%2013.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/mordad%2093/3%20ghods%20soltanshahr/3%20mordad%20ghodsSoltanshahrr%2014.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/mordad%2093/3%20ghods%20soltanshahr/3%20mordad%20ghodsSoltanshahrr%2015.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/mordad%2093/3%20ghods%20soltanshahr/3%20mordad%20ghodsSoltanshahrr%2016.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/mordad%2093/3%20ghods%20soltanshahr/3%20mordad%20ghodsSoltanshahrr%2017.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/mordad%2093/3%20ghods%20soltanshahr/3%20mordad%20ghodsSoltanshahrr%2018.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر