جمعه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷  , Fri 27 Apr 2018

سفر دکتر اسماعیلی به روستاهای خرامه از نگاه دوربین

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 1770

سفر دکتر اسماعیلی به روستاهای خرامه از نگاه دوربین

تاریخ انتشار۲۶ آذر ۱۳۹۳ - ۰:۰۶:۲۹

دکتر اسماعیلی با حضور در جمع مردم روستاهای مهرآباد جعفری، ولی آباد، احمدآباد، بنکوی شیبانی، کوه گری، تنگ قیر و بست خیرآباد به بررسی مشکلات آنان پرداخت.

http://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rosta%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rosta%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rosta%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rosta%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rosta%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rosta%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rosta%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rosta%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rosta%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaa%2010.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaa%2011.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaa%2012.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaa%2013.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaa%2014.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaa%2015.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaa%2016.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaa%2017.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaa%2018.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaa%2019.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaaa%2020.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaaa%2021.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaaa%2022.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaaa%2023.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaaa%2024.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaaa%2025.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaaa%2026.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaaa%2027.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaaa%2028.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaaa%2029.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaaaa%2030.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaaaa%2031.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/azar%2093/25%20rosta/25%20azar%20rostaaaa%2032.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر