چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷  , Wed 25 Apr 2018

نماکاری بیرونی امامزاده عقیل به پایان رسید

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 2185

نماکاری بیرونی امامزاده عقیل به پایان رسید

تاریخ انتشار۲۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۳:۵۴:۵۵

با پایان نماکاری بیرونی حرم مطهر امامزاده عقیل (ع)، کاشی کاری گلدسته ها آغاز خواهد شد؛ شماره حساب 68631 بانک تجارت خرامه منتظر دریافت کمک های نقدی مردم است.

http://sedaykherameh.ir/files/images/93/esfand%2093/26%20aghil/26%20esfand%20aghil%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/esfand%2093/26%20aghil/26%20esfand%20aghil%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/esfand%2093/26%20aghil/26%20esfand%20aghil%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/esfand%2093/26%20aghil/26%20esfand%20aghil%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/esfand%2093/26%20aghil/26%20esfand%20aghil%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/esfand%2093/26%20aghil/26%20esfand%20aghil%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/esfand%2093/26%20aghil/26%20esfand%20aghil%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/esfand%2093/26%20aghil/26%20esfand%20aghil%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/esfand%2093/26%20aghil/26%20esfand%20aghil%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/93/esfand%2093/26%20aghil/26%20esfand%20aghill%2010.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر