چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷  , Wed 25 Apr 2018

نماز عید فطر در سلطان شهر

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 2821

نماز عید فطر در سلطان شهر

تاریخ انتشار۲۸ تير ۱۳۹۴ - ۲:۱۰:۰۴

مراسم معنوی نماز عید فطر در سلطان شهر با حضور جمعی از مردم ولایت مدار کربال در مدرسه شهید گلزار زراعت اقامه شد؛ این تصاویر توسط رسول زارع و محمد زارع ارسال شده است.

http://sedaykherameh.ir/files/images/94-Tir/27%20fetr%20soltanshahr/27%20tir%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D9%81%D8%B7%D8%B1%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/94-Tir/27%20fetr%20soltanshahr/27%20tir%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D9%81%D8%B7%D8%B1%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/94-Tir/27%20fetr%20soltanshahr/27%20tir%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D9%81%D8%B7%D8%B1%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/94-Tir/27%20fetr%20soltanshahr/27%20tir%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D9%81%D8%B7%D8%B1%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/94-Tir/27%20fetr%20soltanshahr/27%20tir%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D9%81%D8%B7%D8%B1%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/94-Tir/27%20fetr%20soltanshahr/27%20tir%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D9%81%D8%B7%D8%B1%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%206.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر