جمعه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷  , Fri 27 Apr 2018

عکس/ نمایشگاه عکس و کارآفرینی های روستای سفلی

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 2913

عکس/ نمایشگاه عکس و کارآفرینی های روستای سفلی

تاریخ انتشار۲۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۰:۳۵:۴۳

نمایشگاه صنایع دستی خانگی روستای سفلی شامل عکسهای راهپیمایی و تظاهرات مردم در سال 1357،عکس هایی از انتخابات 12 فروردین 1358، صنایع دستی خانگی از سال 1340 به بعد، عکس هایی از مراسمات و آیین های پس از انقلاب، صنایع دستی خاتم کاری، گل چینی، قالی بافی و پخت نان و غذاهای محلی مردم روستای سفلی بخش کربال است.

http://sedaykherameh.ir/files/images/94-Mordad/25%20sofla/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B8%DB%B1%DB%B3_%DB%B0%DB%B9%DB%B5%DB%B9%DB%B3%DB%B6.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/94-Mordad/25%20sofla/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B8%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B3%DB%B7.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/94-Mordad/25%20sofla/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B8%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B2.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/94-Mordad/25%20sofla/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B8%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B5.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/94-Mordad/25%20sofla/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B8%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B2.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/94-Mordad/25%20sofla/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B8%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B2%DB%B9.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/94-Mordad/25%20sofla/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B8%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B7%DB%B1%DB%B3.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/94-Mordad/25%20sofla/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B8%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B3.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/94-Mordad/25%20sofla/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B8%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B8%DB%B3%DB%B2.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/94-Mordad/25%20sofla/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B8%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B1.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/94-Mordad/25%20sofla/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B8%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B2.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر