سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷  , Tue 24 Apr 2018

بازدید فرماندار خرامه از ستاد تسهیلات نوروزی

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 3716

بازدید فرماندار خرامه از ستاد تسهیلات نوروزی

تاریخ انتشار۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۹:۴۷:۰۲

فرماندار خرامه ضمن حضور در محل ستاد اسکان، مجموعه انتظامی، هلال احمر و بیمارستان خرامه از روند رسیدگی به مردم بازدید کرد.

http://sedaykherameh.ir/files/images/95-Farvardin/4%20bazdid/4%20farvardin%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Farvardin/4%20bazdid/4%20farvardin%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Farvardin/4%20bazdid/4%20farvardin%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Farvardin/4%20bazdid/4%20farvardin%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Farvardin/4%20bazdid/4%20farvardin%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Farvardin/4%20bazdid/4%20farvardin%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Farvardin/4%20bazdid/4%20farvardin%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Farvardin/4%20bazdid/4%20farvardin%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Farvardin/4%20bazdid/4%20farvardin%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Farvardin/4%20bazdid/4%20farvardin%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%2091.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Farvardin/4%20bazdid/4%20farvardin%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%2092.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر