چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷  , Wed 25 Apr 2018

امامزاده عقیل میزبان شهدا شد + عکس

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 4131

امامزاده عقیل میزبان شهدا شد + عکس

تاریخ انتشار۱۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱:۳۲:۰۲

مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و یادواره شهدای سجل آباد و معزآباد گورگیر با سخنرانی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در حرم امامزاده عقیل (ع) برگزار شد.

http://sedaykherameh.ir/files/images/95-Khordad/14%20sejlabad/14%20khordad%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%20%D8%B3%D8%AC%D9%84%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Khordad/14%20sejlabad/14%20khordad%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%20%D8%B3%D8%AC%D9%84%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Khordad/14%20sejlabad/14%20khordad%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%20%D8%B3%D8%AC%D9%84%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Khordad/14%20sejlabad/14%20khordad%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%20%D8%B3%D8%AC%D9%84%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Khordad/14%20sejlabad/14%20khordad%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%20%D8%B3%D8%AC%D9%84%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Khordad/14%20sejlabad/14%20khordad%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%20%D8%B3%D8%AC%D9%84%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Khordad/14%20sejlabad/14%20khordad%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%20%D8%B3%D8%AC%D9%84%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Khordad/14%20sejlabad/14%20khordad%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%20%D8%B3%D8%AC%D9%84%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Khordad/14%20sejlabad/14%20khordad%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%20%D8%B3%D8%AC%D9%84%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Khordad/14%20sejlabad/14%20khordad%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%20%D8%B3%D8%AC%D9%84%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%2091.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Khordad/14%20sejlabad/14%20khordad%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%20%D8%B3%D8%AC%D9%84%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%2092.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Khordad/14%20sejlabad/14%20khordad%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%20%D8%B3%D8%AC%D9%84%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%2093.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر