جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶  , Fri 23 Feb 2018

شعر/ خدایا مددی!

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 4706

شعر/ خدایا مددی!

تاریخ انتشار۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۱:۲۴

احمد اسدی یکی از شاعران شهرستان خرامه، قطعه شعری را در وصف دریاچه بختگان و وضعیت خشکسالی منطقه سروده است.

به گزارش صدای خرامه، دوره خشکسالی در استان فارس پس از گذشت 10 سال، تاثیر زیادی را بر زندگی مردم این استان گذاشته است؛ این تاثیرات در شهرستان خرامه به خاطر عدم وجود صنعت نمود بیشتری به خود پیدا کرده است.

شعر زیر سروده احمد اسدی یکی از شاعران شهرستان خرامه با عنوان "خدایا مددی" به وصف وضعیت خشکسالی منطقه و دریاچه بختگان اشاره دارد:

 

خدایا مددی !

 

بــخــتــگــان گــشــتــه نــمــکــزار خدایا مددی    زیــن مصیبت همه غمخوار خدایا مددی

 

رود کــر چــشــمــه ی جــوشـان حیات همگان     خشک و بی آب و گــرفتار خدایا مددی

 

دشـت کــربــال هـمـان مـعـدن پــر فیض برنج    رفــتــه از دیــده و انــظـار خدایا مددی

 

بـال کــربــال از آن تــیــر جــفــا بــخش فلک    لالــه گـون گشته و خونبار خدایا مددی

 

زان هــمـه آب فــراوان و صــفــای لــب رود    نــه نــشـان اسـت و نه آثار خدایا مددی

 

خــشـکـی چـشـمـه و چـاه و نـم دریاچه و رود    این چه سری است ز اسرارخدایا مددی

 

بــهر آن شـور و نــشــاطـی که به هنگام نشاء    بــوده در کــوچــه و بازار خدایا مددی

 

دشــت کـربـال و خـرامـه ز جـفـای حـضرات    رفــتــه از دفــتــر آمــار خـــدایا مددی

 

از پــریــشــان کـه پـریـشان شده از قهر فلک    بــه کــجــا شــکوه برد یار خدایا مددی

 

آب ایــن خـطه هدر رفت در آن عهد و زمان    کــس نـکرد چاره ایـن کار خدایا مددی

 

ســرزمــیــن کـهــن فــارس ز غفلت زدگـــی    گــشته بـی آب وطبس وار خدایا مددی

 

گــندمش زآنکه نـظر بـود رسـد جـای نخست    فارس ما گشت نگون سار خدایا مددی

 

آن همه باغ و درخت و گل و ریحان و سمن    مــانــده بــر نــقــشـه دیوار خدایا مددی

 

تــا ز روسـیـه و از چــیــن بـرنـج پـفـکـــــی     نــشــود از بــر مــا بــار خــدایـا مددی

 

آب چــون دلـبـر و دلـدار بـود خـاک و زمین     بــهــر ایـن دلــبــر و دلدار خدایا مددی

 

کــی شود همچو گذشته همه جا سبز و پرآب    بــهــر آن لــحــظــه دیـدار خدایا مددی

 

خطر قحطی آب است در این عـصر و زمان    بــهــر ایـن گـفته و هشدار خدایا مددی

 

قــدر هــر قــطـره ی این آب بـدانـیـم همگان    تــا شــود ابـــــــر گـهربار خدایا مددی

 

 

 

                                                                                      احمد اسدی

 

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر