جمعه ۳ فروردين ۱۳۹۷  , Fri 23 Mar 2018

جشنواره یلدا در خرامه

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 5009

جشنواره یلدا در خرامه

تاریخ انتشار۱ دي ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۷:۱۳

تعدادی از کاربران کانال تلگرامی صدای خرامه (@sedaykherameh) تصاویر شب یلدای خود را برای ما ارسال کردند.

به گزارش صدای خرامه، پس از فراخوان تلگرامی صدای خرامه (@sedaykherameh) مبنی بر جمع آوری تصاویر و سوژه های شب یلدا، آرش ایزدی، مجید ایزدی، علی فرار، جواد عرب، معین زارع، ساجد مهدی نژاد، زهرا ایزدی، ابوذر ایزدی، موسی بذرافکن، پوریا حاجی زاده، هادی پور، جلال زارع، رضا ایزدی، علیرضا ایزدی، امینه اکبری، کاظم بذرافکن، فاطمه ایزدی، الهام دهقانی، جمشید میرزایی، سردار زارع و بسیاری از مخاطبین صدای خرامه تصاویر خود را برای ما ارسال کردند.

با توجه به اینکه در این فراخوان از مردم خواسته شده بود که در این شب از ساعت 7 الی 12 از اینترنت استفاده نکنند و در جمع خانواده ها باشند، این تصاویر، امروز به دست ما رسیده و از عزیزانی که ما را در احیای این فرهنگ همراهی کردند تشکر می کنیم.

http://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D8%A2%D8%B1%D8%B4%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%20%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%20%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%81%DA%A9%D9%86.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B1.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/1%20yalda/1%20dey%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر