شنبه ۴ فروردين ۱۳۹۷  , Sat 24 Mar 2018

مراسم بزرگداشت آیت اله رفسنجانی در خرامه

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 5087

مراسم بزرگداشت آیت اله رفسنجانی در خرامه

تاریخ انتشار۲۳ دي ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۱:۵۴

مراسم بزرگداشت رحلت جانگداز یار دیرین امام، انقلاب و رهبری، حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور مردم و مسئولین شهرستان خرامه در حرم مطهر امامزاده اسحاق (ع) برگزار شد.

به گزارش صدای خرامه، مراسم بزرگداشت رحلت جانگداز یار دیرین امام، انقلاب و رهبری، حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور مردم و مسئولین شهرستان خرامه در حرم مطهر امامزاده اسحاق (ع) برگزار شد.

http://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/23%20rafsenjan/23%20dey%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/23%20rafsenjan/23%20dey%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/23%20rafsenjan/23%20dey%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/23%20rafsenjan/23%20dey%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/23%20rafsenjan/23%20dey%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/23%20rafsenjan/23%20dey%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/23%20rafsenjan/23%20dey%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/23%20rafsenjan/23%20dey%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/23%20rafsenjan/23%20dey%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%2091.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/23%20rafsenjan/23%20dey%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%2092.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/23%20rafsenjan/23%20dey%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%2093.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/23%20rafsenjan/23%20dey%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%2094.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/23%20rafsenjan/23%20dey%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%2095.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/23%20rafsenjan/23%20dey%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%2096.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/23%20rafsenjan/23%20dey%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%2097.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/23%20rafsenjan/23%20dey%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%2098.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/23%20rafsenjan/23%20dey%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%209.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر