جمعه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷  , Fri 27 Apr 2018

مراسم احیا شب 27 رمضان در خرامه

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 6721

مراسم احیا شب 27 رمضان در خرامه

تاریخ انتشار۱ تير ۱۳۹۶ - ۵:۰۸:۰۲

مراسم شب زنده داری و عزاداری شب 27 ماه مبارک رمضان در حرم امامزاده عقیل(ع) برگزار شد.

http://sedaykherameh.ir/files/images/96-Khordad/31%20ehya/31%20khordad%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84%20(%D8%B9)%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Khordad/31%20ehya/31%20khordad%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84%20(%D8%B9)%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Khordad/31%20ehya/31%20khordad%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84%20(%D8%B9)%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Khordad/31%20ehya/31%20khordad%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84%20(%D8%B9)%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Khordad/31%20ehya/31%20khordad%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84%20(%D8%B9)%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Khordad/31%20ehya/31%20khordad%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84%20(%D8%B9)%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Khordad/31%20ehya/31%20khordad%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84%20(%D8%B9)%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Khordad/31%20ehya/31%20khordad%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84%20(%D8%B9)%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Khordad/31%20ehya/31%20khordad%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84%20(%D8%B9)%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Khordad/31%20ehya/31%20khordad%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84%20(%D8%B9)%2091.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Khordad/31%20ehya/31%20khordad%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84%20(%D8%B9)%2092.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Khordad/31%20ehya/31%20khordad%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84%20(%D8%B9)%2093.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Khordad/31%20ehya/31%20khordad%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84%20(%D8%B9)%2094.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Khordad/31%20ehya/31%20khordad%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84%20(%D8%B9)%2095.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر