جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶  , Fri 23 Feb 2018

جشن ولایت به سبک پهلوانان خرامه

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 7509

جشن ولایت به سبک پهلوانان خرامه

تاریخ انتشار۱۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۲:۳۰

مراسم جشن عید غدیر با حضور جمعی از ورزشکاران و خانواده های آنها در سالن زورخانه ای امام علی(ع) اداره ورزش و جوانان خرامه برگزار شد.

http://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/18%20zorkhane/18%20shahrivar%20%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/18%20zorkhane/18%20shahrivar%20%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/18%20zorkhane/18%20shahrivar%20%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/18%20zorkhane/18%20shahrivar%20%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/18%20zorkhane/18%20shahrivar%20%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/18%20zorkhane/18%20shahrivar%20%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/18%20zorkhane/18%20shahrivar%20%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/18%20zorkhane/18%20shahrivar%20%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/18%20zorkhane/18%20shahrivar%20%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/18%20zorkhane/18%20shahrivar%20%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%2091.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/18%20zorkhane/18%20shahrivar%20%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%2092.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/18%20zorkhane/18%20shahrivar%20%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%2093.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/18%20zorkhane/18%20shahrivar%20%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%2094.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/18%20zorkhane/18%20shahrivar%20%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%2095.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/18%20zorkhane/18%20shahrivar%20%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%2096.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/18%20zorkhane/18%20shahrivar%20%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%2097.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/18%20zorkhane/18%20shahrivar%20%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%2098.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/18%20zorkhane/18%20shahrivar%20%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%2099.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر