جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶  , Fri 23 Feb 2018

جشن عید غدیر در خرامه

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 7521

جشن عید غدیر در خرامه

تاریخ انتشار۱۹ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۰:۵۵

همزمان با عید سعید غدیر خم و به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر خرامه مراسم جشنی با اجرای برنامه های متنوع در پارک شهر خرامه برگزار شد.

http://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%2091.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%2092.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%2093.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%2094.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%2095.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%2096.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%2097.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%2098.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%2099.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20991.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20992.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20993.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/19%20ghadire/19%20shahrivar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20994.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر