چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷  , Wed 25 Apr 2018

شکوفه های خرامه به مدرسه رفتند

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 7643

شکوفه های خرامه به مدرسه رفتند

تاریخ انتشار۳۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۷:۱۶

مراسم جشن شکوفه های خرامه با حضور مسوولین آموزش و پرورش شهرستان در مدرسه آل محمد برگزار شد.

به گزارش صدای خرامه، در این مراسم یوسف زارعی مدیر آموزش و پرورش شهرستان خرامه ضمن دعوت از خانواده ها جهت همکاری با مدرسه اظهار داشت: این بچه ها فرزندان ما هم هستند و برای تربیت آنها باید در کنار هم باشیم.

در ادامه مراسم  برنامه های مختلفی برگزار شد.

http://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/29%20shokoufe/29%20shahrivar%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%A7%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/29%20shokoufe/29%20shahrivar%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%A7%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/29%20shokoufe/29%20shahrivar%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%A7%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/29%20shokoufe/29%20shahrivar%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%A7%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/29%20shokoufe/29%20shahrivar%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%A7%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/29%20shokoufe/29%20shahrivar%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%A7%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/29%20shokoufe/29%20shahrivar%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%A7%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/29%20shokoufe/29%20shahrivar%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%A7%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/29%20shokoufe/29%20shahrivar%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%A7%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/29%20shokoufe/29%20shahrivar%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%A7%2091.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/29%20shokoufe/29%20shahrivar%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%A7%2092.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/29%20shokoufe/29%20shahrivar%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%A7%2093.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/29%20shokoufe/29%20shahrivar%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%A7%2094.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/29%20shokoufe/29%20shahrivar%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%A7%2095.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/29%20shokoufe/29%20shahrivar%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%A7%2096.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/29%20shokoufe/29%20shahrivar%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%A7%2097.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/29%20shokoufe/29%20shahrivar%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%A7%2098.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/29%20shokoufe/29%20shahrivar%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%A7%2099.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر