چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷  , Wed 25 Apr 2018

رژه نیروهای مسلح در خرامه

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 7644

رژه نیروهای مسلح در خرامه

تاریخ انتشار۳۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۷:۰۱

در آستانه آغاز هفته دفاع مقدس، با حضور مسوولین شهرستان خرامه مراسم رژه نیروهای نظامی و بسیج برگزار شد.

http://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%2091.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%2092.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%2093.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%2094.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%2095.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%2096.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%2097.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%2098.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%2099.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20991.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Shahrivar/30%20REJE/29%20shahrivar%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20992.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر