چهارشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۷  , Wed 21 Mar 2018

ندای استکبار ستیزی مردم خرامه شنیده شد

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 8143

ندای استکبار ستیزی مردم خرامه شنیده شد

تاریخ انتشار۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۴:۲۳:۵۲

همزمان با 13 آبان روز مبارزه با استکبار، مردم شهرستان خرامه با حضور پرشور خود باری دیگر ندای استکبارستیزی را سر دادند.

به گزارش صدای خرامه، با فرارسیدن 13 آبان باری دیگر مردم ایران در یک آزمون قرار گرفتند و درس شجاعت را با حضور پرشور خود در مراسم راهپیمایی این روز پس دادند تا استکبار بداند که همچنان این مردم با آنها کنار نخواهند آمد.

هوشیاری ملت بیدار و آگاه ایران در جای جای کشور، خودش را در مراسم راهپیمایی امروز نشان داد که حضور مردم خرامه نیز برگی از دفتر افتخارات جمهوری اسلامی بود و امروز نیز این مردم از آزمون خود سربلند بیرون آمدند.

http://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20gholamali/13%20aban%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20gholamali/13%20aban%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20gholamali/13%20aban%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20gholamali/13%20aban%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20gholamali/13%20aban%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20gholamali/13%20aban%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20gholamali/13%20aban%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20gholamali/13%20aban%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20gholamali/13%20aban%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20gholamali/13%20aban%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%2091.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20gholamali/13%20aban%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%2092.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر