دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶  , Mon 26 Feb 2018

حضور پرشور دانش آموزان خرامه در راهپیمایی 13 آبان

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 8144

حضور پرشور دانش آموزان خرامه در راهپیمایی 13 آبان

تاریخ انتشار۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۴:۲۷:۵۰

مراسم راهپیمایی 13 آبان در خرامه با حضور پرشکوه دانش آموزان مدارس برگزار شد.

http://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20hosein/13%20aban%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20hosein/13%20aban%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20hosein/13%20aban%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20hosein/13%20aban%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20hosein/13%20aban%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20hosein/13%20aban%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20hosein/13%20aban%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20hosein/13%20aban%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20hosein/13%20aban%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20hosein/13%20aban%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%2091.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20hosein/13%20aban%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%2092.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Aban/13%20aban%20hosein/13%20aban%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%2093.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر