شنبه ۴ فروردين ۱۳۹۷  , Sat 24 Mar 2018

بسیجیان خرامه قبور شهدا را گلباران کردند

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 8313

بسیجیان خرامه قبور شهدا را گلباران کردند

تاریخ انتشار۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۲:۱۱

همزمان با هفته بسیج، قبور مطهر شهدای خرامه در حرم امامزاده اسحاق(ع) گلباران شد.

http://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/2%20golbaran/2%20azar%20%DA%AF%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/2%20golbaran/2%20azar%20%DA%AF%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/2%20golbaran/2%20azar%20%DA%AF%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/2%20golbaran/2%20azar%20%DA%AF%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/2%20golbaran/2%20azar%20%DA%AF%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/2%20golbaran/2%20azar%20%DA%AF%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/2%20golbaran/2%20azar%20%DA%AF%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/2%20golbaran/2%20azar%20%DA%AF%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/2%20golbaran/2%20azar%20%DA%AF%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/2%20golbaran/2%20azar%20%DA%AF%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%2091.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر