شنبه ۴ فروردين ۱۳۹۷  , Sat 24 Mar 2018

بسیجیان خرامه در ایستگاه اقتدار/ روزی که همه آمدند

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 8327

بسیجیان خرامه در ایستگاه اقتدار/ روزی که همه آمدند

تاریخ انتشار۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۴:۳۰

همزمان با پنجم آذرماه روز بسیج مستضعفین، جمع کثیری از بسیجیان شهرستان خرامه در سالن 9 دی سپاه ناحیه این شهرستان، گرد هم آمدند.

به گزارش صدای خرامه، مراسم میثاق بسیجیان شهرستان خرامه با حضور مسؤولین شهرستان، خانواده های معظم شهدا و بسیجیان پایگاه های مقاومت بسیج شهر و روستا در سالن 9 دی سپاه ناحیه خرامه برگزار شد.

در این مراسم، از جانبازان و مدافعان حرم اعزامی از شهرستان خرامه نیز تقدیر شد.

http://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/5%20azar/5%20azar%20%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/5%20azar/5%20azar%20%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/5%20azar/5%20azar%20%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/5%20azar/5%20azar%20%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/5%20azar/5%20azar%20%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/5%20azar/5%20azar%20%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/5%20azar/5%20azar%20%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/5%20azar/5%20azar%20%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/5%20azar/5%20azar%20%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/5%20azar/5%20azar%20%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%2091.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/5%20azar/5%20azar%20%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%2092.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/5%20azar/5%20azar%20%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%2093.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/5%20azar/5%20azar%20%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%2094.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/5%20azar/5%20azar%20%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%2095.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/5%20azar/5%20azar%20%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%2096.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/5%20azar/5%20azar%20%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%2097.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/5%20azar/5%20azar%20%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%2098.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/5%20azar/5%20azar%20%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%2099.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر