چهارشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۷  , Wed 21 Mar 2018

جشن هفته وحدت در خرامه

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 8448

جشن هفته وحدت در خرامه

تاریخ انتشار۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۲۳:۱۹:۵۶

مراسم جشن هفته وحدت با سخنرانی آیه الله کلانتری عضو مجلس خبرگان رهبری در مسجد امام جعفر صادق(ع) خرامه برگزار شد.

http://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/16%20jashn/16%20azar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/16%20jashn/16%20azar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/16%20jashn/16%20azar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/16%20jashn/16%20azar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/16%20jashn/16%20azar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/16%20jashn/16%20azar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/16%20jashn/16%20azar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/16%20jashn/16%20azar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/16%20jashn/16%20azar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/16%20jashn/16%20azar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%2091.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/16%20jashn/16%20azar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%2092.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/16%20jashn/16%20azar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%2093.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/16%20jashn/16%20azar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%2094.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/16%20jashn/16%20azar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%2095.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Azar/16%20jashn/16%20azar%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%2096.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر