يكشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷  , Sun 22 Apr 2018

جشنواره یلدای 96 در خرامه

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 8581

جشنواره یلدای 96 در خرامه

تاریخ انتشار۲ دي ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۹:۰۱

بسیاری از مخاطبان کانال تلگرامی صدای خرامه (@sedaykherameh) تصاویر و سوژه های یلدایی خود را برای ما ارسال کردند.

ضمن تشکر از ابوالفضل کشاورز، ابوذر ایزدی، افشین مرادی، حسین بذرافکن، ساجد مهدی نژاد، مرتضی آبپیما، مریم، باران و امیرمهدی ایزدی، آیدا کشاورزی، امیرعباس حسین زاده، درسا ایزدی، جواد زارعی، محمدمسعود کشاورز، مجتبی دهقان، علی زارع، امینه اکبری، سروش کشاورز، پوریا حاجی زاده، فاطمه ایزدی، زهرا ایزدی، غلامعلی زارع، امیرعلی کشاورز، هادی زارع، مریم رعنایی پور و همه کسانی که تصاویر یلدایی خود را به این پایگاه خبری ارسال کردند.

همه تصاویر دریافتی را در لینک زیر ببینید:

http://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B2-%DB%B1%DB%B4-%DB%B2%DB%B1.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B1_%DB%B2%DB%B0-%DB%B4%DB%B2-%DB%B3%DB%B1.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B1_%DB%B2%DB%B1-%DB%B5%DB%B2-%DB%B2%DB%B0.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B1_%DB%B2%DB%B2-%DB%B0%DB%B8-%DB%B0%DB%B4.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B3%DB%B2-%DB%B2%DB%B5.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B5-%DB%B1%DB%B0.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B2_%DB%B0%DB%B0-%DB%B5%DB%B7-%DB%B1%DB%B4.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B2_%DB%B0%DB%B6-%DB%B1%DB%B1-%DB%B2%DB%B5.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B2_%DB%B0%DB%B0-%DB%B1%DB%B1-%DB%B0%DB%B4.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B2_%DB%B0%DB%B8-%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B6.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B2_%DB%B0%DB%B3-%DB%B3%DB%B7-%DB%B1%DB%B0.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B2_%DB%B0%DB%B9-%DB%B0%DB%B4-%DB%B4%DB%B1.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B2_%DB%B0%DB%B7-%DB%B3%DB%B6-%DB%B0%DB%B3.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B1-%DB%B0%DB%B2-%DB%B5%DB%B2.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B2_%DB%B2%DB%B0-%DB%B4%DB%B6-%DB%B1%DB%B8.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B4-%DB%B2%DB%B4-%DB%B4%DB%B2.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B1-%DB%B4%DB%B7-%DB%B4%DB%B2.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B3_%DB%B1%DB%B0-%DB%B4%DB%B2-%DB%B3%DB%B5.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B2_%DB%B0%DB%B9-%DB%B5%DB%B7-%DB%B4%DB%B1.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B3_%DB%B0%DB%B6-%DB%B5%DB%B4-%DB%B5%DB%B1.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B2_%DB%B2%DB%B0-%DB%B5%DB%B5-%DB%B1%DB%B7.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B2_%DB%B0%DB%B0-%DB%B0%DB%B8-%DB%B2%DB%B0.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B1_%DB%B2%DB%B3-%DB%B4%DB%B8-%DB%B4%DB%B8.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B1_%DB%B2%DB%B2-%DB%B2%DB%B2-%DB%B4%DB%B7.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Dey/2%20yalda/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B2_%DB%B2%DB%B0-%DB%B5%DB%B4-%DB%B3%DB%B0.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر