سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷  , Tue 24 Apr 2018

اقامه نماز باران در خرامه

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 8747

اقامه نماز باران در خرامه

تاریخ انتشار۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۳:۳۰:۲۸

مراسم نماز باران با حضور جمعی از مردم در حرم امامزاده اسحاق(ع) خرامه برگزار شد.

http://sedaykherameh.ir/files/images/96-Bahman/6%20namaz%20baran/6%20bahman%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%201.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Bahman/6%20namaz%20baran/6%20bahman%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%202.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Bahman/6%20namaz%20baran/6%20bahman%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%203.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Bahman/6%20namaz%20baran/6%20bahman%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%204.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Bahman/6%20namaz%20baran/6%20bahman%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%205.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Bahman/6%20namaz%20baran/6%20bahman%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%206.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Bahman/6%20namaz%20baran/6%20bahman%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%207.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Bahman/6%20namaz%20baran/6%20bahman%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%208.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Bahman/6%20namaz%20baran/6%20bahman%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%209.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Bahman/6%20namaz%20baran/6%20bahman%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%2092.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/96-Bahman/6%20namaz%20baran/6%20bahman%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%2091.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر