يكشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷  , Sun 22 Apr 2018

تصاویر جشنواره هفت سین خرامه بالاخره منتشر شد

نظرسنجی

آرشیو
 

share
- +

کد مطلب : 9029

تصاویر جشنواره هفت سین خرامه بالاخره منتشر شد

تاریخ انتشار۱۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۲:۰۰:۵۹

ضمن عرض پوزش از تمامی مخاطبین محترم این سایت به اطلاع می رساند که به دلیل برخی مشکلات فنی و کاری، انتشار تصاویر جشنواره هفت سین سال 97 با چند روز تاخیر انجام شد.

به گزارش صدای خرامه، ضمن عرض پوزش از تمامی مخاطبین محترم این سایت به اطلاع می رساند که به دلیل برخی مشکلات فنی و کاری، انتشار تصاویر جشنواره هفت سین سال 97 با چند روز تاخیر انجام شد.

با تشکر از امیرصالح کشاورز، سامان کشاورز، امیدرضا کشاورز، فاطمه میرزایی، مهدی زارع، محمد حاتمی، مدرس دهقان، سعید بذرافشان، احسان رحیمی، سعیده بذرافشان، سعید اکبری، امیدرضا سعیدی، حامد جانفزا، مقصود کرمی، سیده معصومه و سیده محدثه زارعی، فاطمه علیایی، ابوذر ایزدی، امیرعلی مظفری، نگین و نگار شیبانی، هلیا ایزدی، پگاه ایزدی، فرشید غنی زاده، موسی بذرافکن، سیدرحیم حمیدی، محسن کشاورز، ابراهیم مرادی، سجاد طالعی، محمدامین زارع، سیدمجتبی موسوی، آرش ایزدی، درسا ایزدی، مائده و یاسین حسنی، مجتبی زارع، بهرام نجفی، نگین جامیشی، امیرحسین یزدانبخش، محمدحسین ایزدی، علیمراد اکبری، اسماعیل بهمنی، نگار ایزدی، شهرام ایزدی، فرانک ایزدی، معین باقری، آیلار خوشبخت و رضا ایزدی که با نام خودشان، تصاویر سفره هفت سین را ارسال کردند.

بسیاری از عزیزان ما با آی دی، تصاویر خود را ارسال کردند که از آنها نیز سپاسگزاریم، عاطفه، علیرضا، مهراب، سعیده، نازگل، رحیمی، علیرضا، قوهستانی، ایزدی، هادی پور، الیانا، ابراهیمی، یاسمن، عسل عرشیا، احسان، باران، محمدجواد و جلال.

مجموعه صدای خرامه، ضمن پوزش مجدد بخاطر تاخیر پیش آمده، تمام تلاش و سعی خود را به کار خواهد گرفت تا در جشنواره های آتی، ضمن جمع آوری تصاویر شما کاربران عزیز، با سرعت بیشتری نسبت به انتشار عکسها اقدام کند.

 

http://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B3-%DB%B2%DB%B0_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B7-%DB%B5%DB%B9.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B3-%DB%B2%DB%B0_%DB%B2%DB%B2-%DB%B2%DB%B5-%DB%B1%DB%B9.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B3-%DB%B2%DB%B0_%DB%B2%DB%B2-%DB%B2%DB%B8-%DB%B0%DB%B7.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B3-%DB%B2%DB%B0_%DB%B2%DB%B2-%DB%B3%DB%B2-%DB%B1%DB%B9.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B3-%DB%B2%DB%B0_%DB%B2%DB%B3-%DB%B3%DB%B0-%DB%B4%DB%B0.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B3-%DB%B2%DB%B1_%DB%B0%DB%B0-%DB%B0%DB%B1-%DB%B3%DB%B1.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B3-%DB%B2%DB%B1_%DB%B0%DB%B0-%DB%B3%DB%B1-%DB%B2%DB%B1.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B3-%DB%B2%DB%B1_%DB%B0%DB%B7-%DB%B3%DB%B8-%DB%B3%DB%B7.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B3-%DB%B2%DB%B2_%DB%B0%DB%B9-%DB%B3%DB%B0-%DB%B1%DB%B9.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-10-18.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-10-32.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-10-47.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-11-18.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-11-46.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-12-02.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-12-54.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-13-51.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-14-03.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-14-23.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-14-36.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-15-57.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-16-17.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-16-38.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-17-24.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-17-45.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-18-08.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-18-28.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-18-39.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-18-53.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-19-11.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-19-27.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-19-41.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-20-08.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-21-22.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-21-48.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-22-05.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-22-26.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-22-48.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-23-06.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-23-47.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-24-03.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-24-30.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-24-48.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-26-14.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-26-20.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-26-28.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-26-39.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-26-54.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-27-07.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-27-31.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-27-36.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-27-49.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-27-59.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-28-37.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-28-49.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-29-03.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-30-03.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-30-10.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-30-36.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-30-47.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-31-18.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-31-50.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-32-06.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-32-18.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-32-29.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-32-43.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-33-10.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-33-29.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-33-53.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-34-16.jpghttp://sedaykherameh.ir/files/images/97-Farvardin/7%20sin/photo_2018-04-07_00-34-29.jpg

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر