شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶  , Sat 21 Oct 2017

همایش دوچرخه سواری در خرامه گوشه ای از درد و دل کاسبان خرامه:

کمربندی خرامه؛ نوشته می شود خوانده نمی شود!

درد نبود کمربندی شهر خرامه، داغیست بر دل پدر و مادری که کودک 4 ساله خود را در خیابان ابوالفضل(ع) از...

اعضای کانون پرورش فکری کودکان خرامه در جشنواره بین المللی قصه گویی درخشیدند

یک میلیارد تومان؛ دستاورد سفر معاون بنیاد مسکن کشور به خرامه

در سفر معاون عمرانی بنیاد مسکن کشور به شهرستان خرامه مبلغ یک میلیارد تومان جهت بهسازی روستاها...

کمربندی خرامه؛ نوشته می شود خوانده نمی شود!

عطر عاطفه در مدرسه حضرت معصومه خرامه

مراسم جشن عاطفه ها با حضور مسؤولین و دانش آموزان در مدرسه حضرت معصومه(س) خرامه برگزار شد.

هدف ما شناسایی استعدادهای فوتبال و رشد و پرورش آنهاست

ارتقاء سطح بهداشت و درمان؛ راهکار مبارزه با مهاجرت در شهرستان خرامه

حوزه بهداشت و درمان شهرستان خرامه، طی سال های گذشته، منتظر رو به راه شدن اوضاع منطقه نشده و تمام...

شهردار سابق خرامه به خاوران رفت

روستاییان کمجان؛ پُرجان و وفادار به کربال

روستای کمجان یکی از پرجمعیت ترین روستاهای شهرستان خرامه است که علی رغم خشکسالی های چندین ساله،...